dziś jest

infolinia tel. 0 (prefiks) 22 7292880   e-mail: info@nadzieja.pl 

Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > teksty > przy zakończeniu...    

W CIERPIENIACH

GDY SIĘ LĘKASZ

GDY PRZYJACIELE SPISKUJĄ PRZECIWKO TOBIE

GDY CIERPISZ Z POWODU WIARY

GDY POPADŁEŚ W GRZECH

GDY SPRZENIEWIERZYLI
CI SIĘ PRZYJACIELE

GDY PRZYSZŁOŚĆ
WYDAJE SIĘ NIEPEWNA

GDY JESTEŚ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

GDY WYDAJE CI SIĘ, ŻE
PAN SIĘ ODDALIŁ

GDY JESTEŚ ZNIECHĘCONY

W DNIU URODZIN

NARODZINY DZIECKA

ŚMIERĆ BLISKIEGO

ŚMIERĆ ŻONY

ŚMIERĆ DZIECKA

ŚMIERĆ W RODZINIE

 
 

PRZY ZAKOŃCZENIU STAREGO ROKU
TEKSTY NA RÓŻNE OKAZJE
www.teksty.nadzieja.pl

Ps. 103; 124

Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko,
co we mnie, imieniu jego świętemu!
Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj
wszystkich dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje.
On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.
On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się
jak u orła młodość twoja.
Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym.
Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje.
Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci.
Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki.
Nie postępuje z nami według grzechów naszych
ani nie odpłaca nam według win naszych.
Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,
tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.
Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze.
Jak się lituje ojciec nad dziećmi,
tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa: tak kwitnie jak kwiat polny.
Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego.
Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją,
a sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
dla tych, którzy strzegą przymierza jego
i pamiętają o wypełnianiu przykazań jego.
Pan na niebiosach utwierdził swój tron,
a królestwo jego panuje nad wszystkim.
Błogosławcie Panu, aniołowie jego, potężni siłą,
wykonujący słowo jego, aby słuchano głosu słowa jego!
Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, słudzy jego,
pełniący wolę jego!
Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego
na wszystkich miejscach panowania jego!
Błogosław, duszo moja, Panu!
PS. 103,1-22

Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Gdyby Pan nie był z nami — Niechże powie Izrael — gdyby Pan nie był z nami,
gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem,
gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody,
potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami Wody wezbrane.
Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich!
Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników;
sidło się podarło, a myśmy wolni.
Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię.
PS. 124,1-8

 

 

PRZY OKAZJI WESELA

PRZY ZAKOŃCZENIU
STAREGO ROKU

PRZY ROZPOCZĘCIU
NOWEGO ROKU

W OBLICZU
SZCZEGÓLNEJ STRATY

GDY CZUJESZ SIĘ OSAMOTNIONY

GDY OPANOWUJĄ CIĘ WĄTPLIWOŚCI

GDY BRAK CI UFNOŚCI

GDY PRAGNIESZ ŻYĆ
LEPSZYM ŻYCIEM

GDY CHWIEJE SIĘ
TWOJA WIARA

 
   

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
   
© 1999-2003 NADZIEJA.PL sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank BPH II/O Warszawa, 10601015-320000744691