dziś jest

infolinia tel. 0 (prefiks) 22 7292880   e-mail: info@nadzieja.pl 

Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > teksty > gdy popadłeś...    

W CIERPIENIACH

GDY SIĘ LĘKASZ

GDY PRZYJACIELE SPISKUJĄ PRZECIWKO TOBIE

GDY CIERPISZ Z POWODU WIARY

GDY POPADŁEŚ W GRZECH

GDY SPRZENIEWIERZYLI
CI SIĘ PRZYJACIELE

GDY PRZYSZŁOŚĆ
WYDAJE SIĘ NIEPEWNA

GDY JESTEŚ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

GDY WYDAJE CI SIĘ, ŻE
PAN SIĘ ODDALIŁ

GDY JESTEŚ ZNIECHĘCONY

W DNIU URODZIN

NARODZINY DZIECKA

ŚMIERĆ BLISKIEGO

ŚMIERĆ ŻONY

ŚMIERĆ DZIECKA

ŚMIERĆ W RODZINIE

 
 

GDY POPADŁEŚ
W GRZECH

TEKSTY NA RÓŻNE OKAZJE
www.teksty.nadzieja.pl

Ps. 51; Iz. 1,18; 1 J. 1,7.9

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej,
według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!
Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego!
Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną.
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to,
co złe w oczach twoich,
abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim.
Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu
poczęła mnie matka moja.
Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy
i objawiasz mi mądrość ukrytą.
Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie,
a ponad śnieg bielszy się stanę.
Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się
rozradują kości, które skruszyłeś!
Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi
i zgładź wszystkie winy moje.
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego
i nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
Przywróć mi radość z wybawienia twego
i wesprzyj mnie duchem ochoczym!
Przestępców będę nauczał dróg twoich,
i grzesznicy nawrócą się do ciebie.
Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego,
a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją!
Panie! Otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę twoją!
Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia,
choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.
Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony,
sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.
Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi,
odbuduj mury Jeruzalemu!
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia,
wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim.
PS. 51,1-21

Chodźcie więc, a będziemy się prawować — mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. IZAJ. 1,18

Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. (...) Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 JANA 1,7.9

 

 

PRZY OKAZJI WESELA

PRZY ZAKOŃCZENIU
STAREGO ROKU

PRZY ROZPOCZĘCIU
NOWEGO ROKU

W OBLICZU
SZCZEGÓLNEJ STRATY

GDY CZUJESZ SIĘ OSAMOTNIONY

GDY OPANOWUJĄ CIĘ WĄTPLIWOŚCI

GDY BRAK CI UFNOŚCI

GDY PRAGNIESZ ŻYĆ
LEPSZYM ŻYCIEM

GDY CHWIEJE SIĘ
TWOJA WIARA

 
   

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
   
© 1999-2003 NADZIEJA.PL sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank BPH II/O Warszawa, 10601015-320000744691