Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > czytelnia > czym jest... dokument tekstowy  
 

CZYM JEST
NOWONARODZENIE?

JERZY KOPLEJEWSKI

 
 

Nowonarodzenie? Co to jest? „Odpowiedział Jezus [Nikodemowi]: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” JAN 3,5.
Nowonarodzenie jest jedną z tajemnic biblijnych, zbyt głębokich, byśmy mogli ją całkowicie zrozumieć.

W tym przypadku naprawdę liczy się jedynie to, by owego nowonarodzenia doświadczyć osobiście. Niemniej jednak zrozumienie tego zjawiska w jak największym stopniu jest pożyteczne i potrzebne.

PRZENOŚNIA

Słowu „nowonarodzenie” Chrystus nadał znaczenie przenośne. Użył go do opisania momentu, w którym człowiek staje się chrześcijaninem. Fakt ten sugeruje, że chrześcijanie należą do nowej klasy ludzi, zdecydowanie odmiennej od reszty ludzkości.

Oczywiście, ludzie, którzy przyjmują chrześcijaństwo, przychodzą na świat w taki sam sposób, jak wszyscy inni — poprzez naturalne narodziny. Każdy prawdziwy chrześcijanin doświadczył jednak kiedyś „powtórnego narodzenia” — tej tajemniczej przemiany. Chrześcijanie to ludzie, którzy „narodzili się (...) z Boga” JAN 1,13. Chodzi tu o coś w rodzaju duchowych narodzin, które mają miejsce w sercu człowieka. Ci, nowo narodzeni ludzie są dziećmi Bożymi, powołanymi do życia mocą z wysokości (patrz JAN 3,6).

DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ze swej natury nowonarodzenie wyklucza ludzki udział czy ludzką inicjatywę. Jest to cud łaski w ludzkim sercu, wyłączne dzieło Chrystusa poprzez Ducha Świętego. Dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu cała nasza planeta została otoczona atmosferą łaski. W takiej atmosferze Duch wciąż działa na nas, by uczynić z nas nowe stworzenia, członków niebiańskiej rodziny.

To działanie Ducha Świętego, zwane powszechną łaską, dociera do wszystkich, choć nie jest jednoznaczne ze zbawieniem. Jej celem jest raczej przyciągnięcie człowieka do ukrzyżowanego Chrystusa. Jej ostatecznym celem jest to, by człowiek wzniósł swoje oczy do Boga i odnalazł zbawienie w Jezusie (patrz JAN 3,14). []

W tym procesie Duch Święty działa cicho, starając się zdobyć duszę człowieka, wytwarzając w nas uczucie niezadowolenia i nieugaszone pragnienie czegoś lepszego — pragnienie Boga.

NIEZWYKŁA PRZEMIANA

Ci, którzy przyjmują zaproszenie Ducha Świętego i poddają swoje serca Chrystusowi, doświadczają tajemnicy nowonarodzenia. Tutaj docieramy do granic naszego zrozumienia. Coś potężnego i tajemniczego zaczyna władać człowiekiem. Przełamuje naszą grzeszną ludzką naturę i dociera do największych głębokości naszej istoty. Jest to moc Boża. Wtedy poddajemy się Chrystusowi, Duch Święty opanowuje nasze życie i jesteśmy nowo narodzonymi chrześcijanami. Dzieje się to zazwyczaj cicho, a czasem przybiera charakter dramatycznego, emocjonalnego doświadczenia.

Co właściwie dzieje się w takiej chwili? Najważniejsze jest to, że Duch Święty „wchodzi” do naszego umysłu i naszej woli, przynosząc pokój i kładąc kres naszej wrogości wobec Boga (patrz RZYM. 5,1). W tajemniczy sposób egoizm zostaje pokonany i miłość Boża zostaje rozlana w naszych sercach (patrz RZYM. 5,5). Stajemy się uczestnikami boskiej natury (patrz 2 PIOTRA 1,4) — nowymi stworzeniami, wolnymi od zniewalającej mocy grzechu (patrz RZYM. 6,18). Nie jest to jednak mistyczne doświadczenie doprowadzające nas do utraty świadomości i osobowości. Jest to raczej osobiste, pojednawcze spotkanie z naszym Zbawicielem, które wnosi w nasze życie nowe pragnienia, zgodne z wolą Bożą.

 
   

[]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK