Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > czytelnia > dlaczego... wydrukuj dokument tekstowy  
 

DLACZEGO DOBRZE JEST ODDAWAĆ DZISIĘCINĘ?

ALFRED J. PALLA

 
 

Oto kilka argumentów za biblijną zasadą oddawania Bogu dziesiątej części swoich zarobków. Opracowanie poniższe nie jest wiążące dla nikogo, jednak przedstawia wystarczające argumenty do podjęcia właściwej decyzji.

ODDAWANIE DZIESIĘCINY UCZY UCZCIWOŚCI

Pismo Święte naucza, że dziesięcina należy do Boga, dlatego zatrzymywanie jej dla swoich celów jest okradaniem Boga: „Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach” MAL. 3,8. Nikt nie kontroluje tego, czy oddajemy dziesięcinę czy też nie. Nikt nie usunie nas z kościoła, dlatego że nie oddajemy dziesięciny, gdyż jest to sprawa między nami i Bogiem, dlatego oddawanie jej ćwiczy w nas uczciwość.

ODDAWANIE DZIESIĘCINY UCZY GOSPODARNOŚCI

Oddając dziesięcinę wierzymy, że Bóg pobłogosławi nam materialnie, gdyż obiecał: „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę” MAL. 3,10. Czy jednak bierzemy pod uwagę, że już samo oddawanie dziesięciny jest wielkim błogosławieństwem, gdyż uczy systematyczności i gospodarności. Oddawanie dziesięciny wymaga znajomości naszego budżetu i planowania, co przydaje się we wszystkich aspektach naszego życia.

ODDAWANIE DZIESIĘCINY UCZY UFNOŚCI

Bóg nakazuje: „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę!” MAL. 3,10. Bóg pozwala nam wypróbować siebie, aby nasza ufność w Niego mogła wzrastać. Każdy kto oddaje dziesięcinę przekonał się nieraz, że Bóg wywiązuje się z tej obietnicy. Oddawanie dziesięciny pomnaża naszą wiarę i zwiększa ufność w Boga. [w górę]

ODDAWANIE DZIESIĘCINY UCZY NABOŻEŃSTWA

Bóg stworzył nasz świat w sześć dni, a siódmy dzień pobłogosławił i oddzielił jako dzień nabożeństwa. Biblia mówi, że jest to Boży, święty dzień, w którym mamy oddawać Bogu cześć, a nie przeprowadzać swego biznesu: „Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem” IZAJ. 53,13-14.

Podobnie jak z czasem jest z naszymi środkami. Bóg oddzielił dziesiątą cześć z nich dla siebie. Oddając ją Bogu oddajemy Mu cześć. Oddawanie dziesięciny jest więc formą nabożeństwa. Apostoł Paweł zachęcał wierzących, aby odłożyli dziesięciny i dary w domach, kiedy ustalają budżet, a przynieśli je do kościoła w dniu nabożeństwa: „Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę” 1 KOR. 16,2.

Oddawanie dziesięciny jest wspaniałą możliwością rozwoju uczciwości, gospodarności, zaufania i nabożeństwa. Myślę, że wszyscy, którzy wierzą w Słowo Boże zgodzą się, że oddawanie dziesięciny jest wyrazem naszego posłuszeństwa. Pan Jezus zwrócił uwagę faryzeuszom, że ich motywacja w oddawaniu dziesięciny była legalistyczna, niemniej zachęcił do dalszego oddawania jej: „Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać” MAT. 23,23.

William, kiedy miał zaledwie szesnaście lat, opuścił dom, gdyż ojciec był zbyt ubogi, żeby go utrzymać. William znał się na wyrobie mydła i świeczek. Szukając zajęcia, spotkał pewnego kapitana, który uklęknął i pomodlił się za nim. Dał mu taką radę: „Bądź posłuszny Bogu i oddaj mu dziesięć procent z wszystkiego, co zarobisz. Kiedyś w Nowym Jorku ktoś będzie wiodącym producentem mydła. Dlaczego nie miałbyś nim być ty? Pracuj uczciwie i rzetelnie. Pozostań wierny Bogu.”

William posłuchał jego rady. Znalazł pracę w przemyśle mydlanym i z każdego zarobionego dolara oddał Bogu 10 centów. Awansował z robotnika na brygadzistę, na menadżera, na prezesa firmy, aż stał się jej właścicielem. Wyrabiał mydło i pastę do zębów uczciwie i dobrze na tym wychodził. Im zamożniejszym się stawał, tym więcej oddawał Bogu. Z 10% zwiększył swe dary do 50%, a w końcu do 100% swego dochodu. Ofiarował miliony dolarów na dzieło Boże.

William Colgate już nie żyje, ale wielu z nas do dziś korzysta z mydła czy pasty do zębów wyrabianych przez firmę noszącą jego nazwisko. Sukces Williama Colgate’a pokazuje, że prowadzi do niego nie tylko pracowitość i rzetelność, ale także pokora i szczodrość.

Wierność w oddawaniu dziesięciny przyniesie każdemu błogosławieństwo. Oddawanie jej rozwija uczciwość, gospodarność, zaufanie i nabożeństwo, dlatego Bóg zachęca nas obietnicą: „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę” MAL. 3,10.

czytaj także:
DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO
 

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK